Bekijk de webversie van de nieuwsbrief
header
nieuwsbrief
 
 Nieuwsbrief jaargang 11 nummer 8, juni 2019.
 
 

Beste AbonneeFoto van Hennie Epping

Hoewel er nog niet veel tijd is verstreken tussen de vorige en deze is er weer voldoende te melden dat de moeite waard is om gelezen te worden. Allereerst is er natuurlijk de OPCI-contactdag in Heythuysen op 14 september. Het thema is deze keer: “CI en balans”. Er komen twee sprekers met kennis van zaken over het onderwerp. De ene vertelt iets vanuit de medische hoek en  de ander is  een ervaringsdeskundige. Uiteraard zijn er ook weer exposanten die alle vragen graag zullen beantwoorden. Het is zeker weer een dag om in je agenda vast te leggen.

En als je dan toch met je agenda bezig bent: kijk meteen even naar het nieuwe schema van de huiskamerbijeenkomsten. Wellicht is er één bij jou in de buurt en biedt het je de gelegenheid om er eens een bij te wonen.

Tenslotte nog een datum: 25 april 2020 is er weer een OPCI-contactdag in Nijkerk. Het thema is nog niet bekend, maar de datum staat vast.

We zijn blij dat steeds meer onderzoekers ons weten te vinden voor een oproep om met hun studie mee te doen. Wat het misschien nog wel iets bijzonderder maakt is dat er ook een speciaal beroep wordt gedaan op kinderen met een CI. Het is een groep CI-gebruikers die we nog niet heel erg bereiken, maar wie weet helpen deze verzoeken erbij om hier verandering in aan te brengen. Wat dat zeker ook kan doen is onze nieuwe “Kinderpagina” op de website. Hierin wordt in begrijpelijke taal voor kinderen uitgelegd wat een CI is, wie hem kan krijgen en wat je allemaal tegenkomt als je een CI gaat krijgen. Een mooi stukje werk van onze redactie.

In april is er een symposium geweest in Polen, gecombineerd met de jaarvergadering van EURO-CIU (de Europese CI vereniging). Het verslag hiervan kunt hier lezen. En hoewel het al weer een poos geleden is dat we 2018 hebben afgesloten, het jaarverslag van OPCI staat nu  op de site.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er binnenkort een vergadering van OPCI met het CI-ON (overleg CI-centra in Nederland) op de agenda stond. Die bijeenkomst is intussen al geweest. Het heeft ertoe geleid dat er opnieuw een inventarisatie van de wachtlijsten van dit moment is gemaakt. Die laat helaas zien dat de wachtlijsten toch nog weer iets gegroeid zijn ten opzichte van januari. Er is een afspraak gemaakt dat een afvaardiging van het CI-ON samen met de werkgroep die al met de  wachtlijsten bezig was om tafel gaat zitten. Samen gaan we dan uitgebreider kijken naar mogelijkheden om het probleem verder aan te pakken, bijvoorbeeld door nog meer eenheid te creëren binnen de CI teams. Uiteraard is die er al grotendeels, de veldnorm is hierbij leidend, maar misschien zijn er mogelijkheden te vinden om hierin iets te vinden dat een bijdrage kan leveren aan een oplossing voor het probleem van de wachtlijsten.

Zoals gebruikelijk is er ook weer het nodige nieuws van de producenten.

Rest mij jullie veel leesplezier toe te wensen en een hele mooie zomer. Eind augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief weer.

Hennie Epping, voorzitter OPCI

 

plaatje
Sinds maart 2015 heeft OPCI maar liefst 84 huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Meer dan 600 (kandidaat) CI dragers en mensen die belangstelling hebben voor een CI bezochten onze huiskamerbijeenkomsten.

plaatje
Nieuw is het ervaringsverhaal van componist en pianist Henk Wieman.
Hoe ze omgingen met de uitslagen van de gehoortesten en wat daarna kwam vertellen de ouders van Nova, beiden muzikanten.
Lees ook het vernieuwde verhaal van José.

plaatje
Wederom organiseert OPCI een contactdag in Heythuysen voor mensen met een CI of die een CI overwegen, kinderen met een CI en hun ouders en geïnteresseerd. Het thema dit jaar is: CI en Balans
 

plaatje
Op deze pagina wordt in voor kinderen begrijpelijke taal uitgelegd hoe het gehoor (niet) werkt, wat een CI is wat er allemaal bij komt kijken als je een CI krijgt.
 

plaatje
Het jaarverslag 2018 is te lezen op onze website. Lees over het werk van de OPCI vrijwilligers voor de schermen (voorlichting en lotgenotencontact) en áchter de schermen (belangenbehartiging) en de coördinatie door de stuurgroep.

plaatje
Op 15 mei jongstleden verscheen het informatieve boek Een en al oor van Wies Groeneveld. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Het bevat veel informatie over gehoorbeperkingen en ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening. Inmiddels al in tweede druk!

plaatje
Van 25 t/m 27 april 2019 waren Hennie Epping, voorzitter van OPCI, en Peter Helmhout, penningmeester, bij de jaarlijkse bijeenkomst voor CI-belangenverenigingen in Europa, het EURO CIU. Dit jaar werd de jaarlijkse bijeenkomst gehouden in Wroclaw, Polen.

plaatje
Vanuit het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel onderzoek gedaan naar het verstaan van stemkenmerken van sprekers en spraak in kinderen met een CI. Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat (4 t/m 16 jaar) die mee zouden willen doen aan het onderzoek.

plaatje
Voor een onderzoek van de universiteit van Leiden worden kinderen gezocht die een CI hebben en in groep 6, 7 of 8 van een reguliere basisschool zitten.
 

plaatje
CI-informatiebijeenkomsten
Ook de komende tijd organiseren verschillende CI-fabrikanten weer informatiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten gepland door Advanced Bionics (Lees hier), Cochlear (Lees hier), MED-EL (Lees hier) en Oticon Medical (Lees hier).
 
 
Aanmelden nieuwsbrief Afmelden nieuwsbrief
OPCI - onafhankelijk platform CI
Randhoeve 221 3995 GA Houten tel 030 - 290 0360
info@opciweb.nlwww.opciweb.nlforum.opciweb.nl