Bekijk de webversie van de nieuwsbrief
header
nieuwsbrief
 
 Nieuwsbrief jaargang 10 nummer 6,december 2018.
 
 

Beste AbonneeFoto van Hennie Epping

Bij een laatste nieuwsbrief van het jaar is het een goed gebruik dat we terugkijken en meteen ook weer vooruit kijken naar het nieuwe jaar. Het wordt dus een mix van activiteiten waarover u al gehoord hebt en van nieuwe activiteiten.

De OPCI-dagen zijn het afgelopen jaar weer een groot succes geweest: in Nijkerk met 'Je Talent' en in Heythuysen met 'CI en tinnitus'. Inmiddels staat de OPCI-dag op zaterdag, 6 april 2019 al helemaal in de steigers. U leest hier het programma. Over 'Heythuysen' berichten we u later, maar noteer vast de datum: zaterdag, 14 september 2019.

Afgelopen november vond de 70e huiskamerbijeenkomst plaats (één van de 20 in 2018). Het was een bijzondere en feestelijke bijeenkomst: door het verhaal van een voormalig wereldkampioen karten, werden er parallellen gelegd met deze sport en met het dragen en leren omgaan met een CI. Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan de CI alleen en niet in het minst ook aan Henk van Rees en schrijftolk Davy de Bruijn, die bijna alle 70 huiskamer­bijeenkomsten hebben verzorgd. Natuurlijk staan er ook voor dit jaar weer huiskamer­bijeenkomsten op het programma. Wacht niet te lang met inschrijven, want de praktijk wijst uit dat er steeds vaker mensen op de 'wachtlijst' geplaatst worden.

Over wachtlijsten gesproken: de wachtlijsten voor een CI-operatie zijn het afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt geweest. Zoals ik u al eerder heb geschreven is er nog geen concreet resultaat te geven, maar ik kan u verzekeren dat we achter de schermen er nog wel degelijk mee bezig zijn. Het is een ingewikkeld proces, waar veel partijen bij betrokken zijn en dat daardoor dus ook veel tijd kost. We zullen daar het komende jaar ook weer met volle energie mee bezig gaan.

Ook op onze website is er hard gewerkt om u zo goed mogelijk te informeren. Zo is er een ervaringsverhaal bij gekomen, kunt u oude nieuwsbrieven van OPCI terug vinden en is de pagina met begrippen en afkortingen aangepast. Verder zijn de gegevens, zowel de adresgegevens als de inhoudelijke gegevens van bijna alle CI-centra, herzien. De wachtlijstgegevens zijn nog niet helemaal up-to-date, maar behoudens enkele verschuivingen blijft het beeld ongeveer hetzelfde: gemiddeld een jaar. We hebben ook een nieuwe pagina gemaakt over de CI-keuzehulpen.

Ook in Europa doet OPCI mee, getuige de nieuwsbrief van EURO-CIU. Hierin staat o.a. een verslag van de OPCI dag in Heythuysen, maar uiteraard ook heel veel nieuws uit andere Europese landen.

Vanaf 1 januari heeft OPCI een eigen bankrekeningnummer, wel nog steeds onder de paraplu van Stichting HoorMij. Dit laatste heeft te maken met het feit dat OPCI geen rechtspersoonlijkheid is en dus ook niet zelfstandig een rekening kan openen. Zo we kunnen nu direct zien wat er aan inkomsten binnenkomt en aan uitgaven uitgaat. Hierdoor zijn we een stukje zelfstandiger geworden.

Natuurlijk kan een nieuwsbrief niet zonder de informatie van de producenten. Zij zijn tenslotte belangrijk voor u als CI gebruikers en ook voor ons als OPCI om ons werk mogelijk te maken.

Rest mij u een een fantastisch 2019 te wensen, waarin we elkaar ongetwijfeld op veel momenten weer gaan ontmoeten.

Hennie Epping, voorzitter OPCI

 

plaatje
Op zaterdag, 6 april 2019 wordt er weer een landelijke contactdag georganiseerd. Uit de evaluaties van de vorige dagen blijkt dat bezoekers het erg op prijs stellen om met lotgenoten in gesprek te gaan én op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen.

plaatje
Door het hele land organiseert OPCI informele en gezellige huiskamerbijeenkomsten. Belangstellenden komen samen in de huiskamer van een van de deelnemers. Alle ruimte om vragen te stellen, CI-ervaringen te delen en informatie te verzamelen

plaatje
Lotgenotencontact is voor OPCI een belangrijke pijler. Zo bent u misschien wel eens aanwezig geweest op één van de twee landelijke contactdagen of op een huiskamerbijeenkomst. Maar wist u dat OPCI ook 1-op-1 lotgenotencontact organiseert?

plaatje
Onlangs is van EURO-CIU een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht. In deze Engelstalige editie wordt aandacht besteed aan bijeenkomsten in diverse landen, technologische ontwikkelingen, hoorhulpmiddelen en andere onderwerpen die voor CI-gebruikers interessant zijn.

plaatje
Wie zijn gehoor verliest, kan vaak weer leren verstaan met de hulp van een cochleair implantaat, een CI. Muziek luisteren en zelf muziek maken blijven helaas een grotere uitdaging.

plaatje
De verwachting is dat iedereen in zijn of haar leven één of meerdere keren een MRI-onderzoek zal moeten ondergaan. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. MRI-onderzoek is echter niet vanzelfsprekend bij dragers van een cochleair implantaat.

plaatje
CI-informatiebijeenkomsten
Ook de komende tijd organiseren verschillende CI-fabrikanten weer informatiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten gepland door Advanced Bionics (Lees hier) Cochlear (Lees hier), MED-EL (Lees hier) en Oticon Medical (Lees hier).
 
 
Aanmelden nieuwsbrief Afmelden nieuwsbrief
OPCI - onafhankelijk platform CI
Randhoeve 221 3995 GA Houten tel 030 - 290 0360
info@opciweb.nlwww.opciweb.nl