Bekijk de webversie van de nieuwsbrief (via incus-software)
header
nieuwsbrief
 
 Nieuwsbrief jaargang 12 nummer 21, augustus 2021
 
 

Beste AbonneeFoto van Hennie Epping

In de vorige nieuwsbrief was ik nog heel optimistisch en heb ik de bijeenkomsten in Heythuysen en Nijkerk aangekondigd. Intussen weten jullie dat de bijeenkomst in Heythuysen helaas niet doorgaat. Er is geen zinnig woord over te zeggen of dat alsnog gaat gebeuren. Als dat zo zou zijn zullen we dat zeker bekendmaken. Dus hou de website in de gaten.

De bijeenkomst in Nijkerk op 11 december staat nog wel gepland. Het duurt nog een poos en we hopen dat tegen die tijd veel beperkingen zijn opgeheven.

In de zomerperiode gebeurt meestal niet veel wat we kunnen melden in de nieuwsbrief. Dat is dit jaar niet anders, sterker het is dit jaar nog minder.

Wel is er goed nieuws te melden over de huiskamerbijeenkomsten. Die gaan weer van start in september. Voor een deel online, maar gelukkig ook weer voor een deel gewoon bij iemand thuis, zoals dat in de pré-coronatijd gebeurde. Hopelijk is dit een eerste stapje op weg naar meer activiteiten die weer als vanouds kunnen worden georganiseerd.

Wat ons is opgevallen dat er de laatste tijd veel berichten naar ons gestuurd worden waar we totaal geen invloed op hebben. Ik denk daarbij aan berichten over het feit dat mensen lang moeten wachten voor ze bij het CI-team kunnen komen om bijvoorbeeld een upgrade van hun processor te krijgen. Zowel de CI-teams als wij hebben aangegeven hoe dat komt: het is duidelijk dat corona voor veel zorg uitstel heeft betekent. Tegelijkertijd doen ze ontzettend hun best om een en ander weer in te halen. Maar helaas: ijzer is niet met handen te breken. We zouden het daarom fijn vinden als dergelijke berichten niet bij ons terecht komen; wij kunnen daar niets mee doen. En we weten ook dat de CI-teams daar weinig mee kunnen. Dus ik zou zeggen: bespaar je de moeite en leg je erbij neer. Ik ondervind dat zelf aan den lijve: ook ik moet veel langer wachten op de vervanging van mijn processor. Het is een gegeven, geen onwil of iets dergelijks. Ik verwijs in dit verband naar het bericht uit de vorige nieuwsbrief over hoe het met de CI-zorg is op dit moment.

Laten we vooral niet vergeten hoe goed het Nederlandse systeem met betrekking tot CI is: veel beter dan in veel Europese landen, om maar te zwijgen van niet-Europese of Oost-Europese landen. Zelfs als we het vergelijken met de hoorzorg met hoortoestellen, hebben wij CI-gebruikers niets te klagen.

Deze ontboezeming moest me van het hart. Door de negatieve berichten die we krijgen, zouden we het enthousiasme om zaken met betrekking tot CI waar we invloed op hebben verliezen. En dat is het laatste wat we willen.

Uiteraard blijft OPCI zich inzetten voor de belangen van CI-gebruikers, maar dat kunnen we alleen doen op de gebieden waar we invloed op kunnen uitoefenen. Dat zijn dus niet de wachttijden bij de CI-centra of levering van nieuwe producten. Hooguit kunnen we een bepaalde trend op die gebieden weergeven, hoewel de partijen die dat betreft daar zelf al voldoende van op de hoogte zijn

Wat er verder nog te melden is, is dat er ook weer informatiebijeenkomsten van de producenten gepland staan.

Net als jullie allemaal waarschijnlijk hoop ik erop dat we weer datgene kunnen doen wat we deden: huiskamerbijeenkomsten organiseren, bijeenkomsten houden, overleg voeren met de CI-teams en de producenten.

Ik hoop op een mooi najaar.

Hennie Epping, voorzitter

 

plaatje
Tot eind van het jaar zijn weer huiskamerbijeenkomsten gepland, online én op locatie!
 

plaatje
Toen in juni de vorige nieuwsbrief uitkwam stonden alle seinen op groen om de dag in Heythuysen te gaan organiseren. Medio juli werden we ingehaald door de actualiteit van de explosie aan besmettingen.

het is weer komkommertijd

plaatje
CI-informatiebijeenkomsten
Ook de komende tijd organiseren verschillende CI-fabrikanten weer (online) informatiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten gepland door Advanced Bionics (Lees hier en hier), Cochlear (Lees hier) en MED-EL (Lees hier).
 
 
Aanmelden nieuwsbrief Afmelden nieuwsbrief (via incus-software)

OPCI - onafhankelijk platform CI
Randhoeve 221 3995 GA Houten tel 030 - 290 0360
info@opciweb.nlwww.opciweb.nlforum.opciweb.nl