Bekijk de webversie van de nieuwsbrief (via incus-software)
header
nieuwsbrief
 
 Nieuwsbrief jaargang 11 nummer 11, december 2019.
 
 

Beste AbonneeFoto van Hennie Epping

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. En zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar kijken we terug op het afgelopen. Maar we zullen zeker ook vooruit kijken. Een duidelijk volgorde is er niet, maar beide aspecten komen aan bod.

Eerst maar vooruit kijken. Op 25 april vindt het OPCI symposium plaats in Nijkerk. OPCI bestaat volgend jaar 15 jaar. Dat vieren we met een bijzonder programma: vijf sprekers, die allemaal vanuit hun eigen discipline hun licht laten schijnen op het thema: “Mijn CI hoort voor en bij mij”, met dit jaar voor het eerst een speciaal programma voor kinderen. Zeker de moeite waard die dag.

De afgelopen tijd heeft de werkgroep Belangenbehartiging bijna alle CI-teams bezocht om met hen van gedachte te wisselen over hun werk in de teams. Een zeer opvallend gegeven is, dat de meeste ziekenhuizen aangeven dat de wachtlijsten significant zijn afgenomen.

Mede dankzij de enorme inzet van de OPCI-werkgroep Belangenbehartiging is het gelukt om in de meeste ziekenhuizen te komen tot een acceptabele wachtlijst. De actuele wachtlijsten zullen we medio januari 2020 publiceren op onze website. Uiteraard zullen we dit goed blijven volgen en kijken of het blijvend is en wat het betekent voor bijv. de nazorg.

Er is ook weer nieuws van het Europese front: de nieuwsbrief van december van EURO CIU, met daarin deze keer een verslag van de OPCI dag in Heythuysen. De nieuwsbrief is wel in het Engels.

Daarnaast wil ik verwijzen naar het nieuwsbericht van het LUMC. Het onderzoek wat daar gestart mag gaan worden, lijkt mij zeer de moeite waard en ook heel belangrijk voor alle CI-gebruikers. We zullen daar de komende tijd zeker meer van horen, niet in de laatste plaats omdat OPCI indertijd een aanbevelingsbrief heeft geschreven om de onderzoeksvraag te ondersteunen.

Zoals velen van jullie weten vinden er heel veel onderzoeken plaats bij de diverse teams. Wanneer daar hulp bij nodig is bijvoorbeeld of wanneer er resultaten zijn te melden, zullen we dat zeker doen.

De huiskamerbijeenkomsten zijn het afgelopen jaar ook weer volop bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte. Dit wordt ook door de CI-teams onderkend: zij verwijzen steeds meer naar de mogelijkheid om zo’n bijeenkomst bij te wonen. Dit laat ook zien dat de teams vertrouwen in OPCI hebben en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat er ook voor het komende jaar al weer een aantal gepland staan.

Een speciaal bericht over de International Friendship Week in Engeland: een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van jonge CI gebruikers uit heel Europa. Tot nu toe niet uit Nederland, maar wie weet dat dit door dit bericht gaat veranderen. Als dit bericht jongeren of hun ouders inspiratie oproept, laat het ons weten, dan kunnen we contacten proberen te leggen, met de organisatie.

Een leuke ontwikkeling is dat er vanuit België ook duidelijk is dat OPCI veel mensen met CI of degenen die daarover denken weet te bereiken. Vandaar dat we de voorlichtingsbijeenkomst in Leuven over CI graag op onze website plaatsen.

Natuurlijk besteden we ook weer aandacht aan de bijeenkomsten en informatie van de producenten.

Zo ziet u dat er weer veel gedaan is en ook weer veel gedaan gaat worden. Een uitgebreid jaarverslag over 2019 zal in de loop van januari verschijnen.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en een heel mooi 2020.

Hennie Epping, voorzitter

 

plaatje
15 jaar OPCI. Dat vieren we met een symposium op 25 april in Nijkerk. We zijn heel blij dat we sprekers hebben die vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op het thema:
'mijn CI hoort voor én bij mij!'

plaatje
Sinds maart 2015 heeft OPCI maar liefst 90 huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Deze werden bezocht door meer dan 650 mensen.
In dit nieuwsbericht vertellen we over de bijeenkomsten voor het 1e kwartaal 2020, let op de nieuwe 'statiegeld' regeling.

plaatje

Op de pagina met externe blogs is laatst toegevoegd de blog van Maarten. Hij is in 15 jaar ernstig slechthorend geworden. In zijn blog vertelt hij daarover en over zijn ervaringen met het CI dat hij op 3 december 2019 geïmplanteerd kreeg.


plaatje
Een onderzoeksteam geleid door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt een NWO-subsidie van 2,3 miljoen euro voor verder onderzoek naar de werking van cochleaire implantaten.

plaatje
Euro CIU organiseert, in samenwerking met The Ear Foundation, elk jaar een week voor tieners met een CI. Een verslag van deze week in 2019 vind je in ...
 

plaatje
Onlangs is van EURO-CIU een nieuwe nieuwsbrief december 2019 uitgebracht. In deze Engelstalige editie wordt aandacht besteed aan bijeenkomsten in diverse landen, technologische ontwikkelingen, hoorhulpmiddelen en andere onderwerpen die voor CI-gebruikers interessant zijn.

plaatje
UZ Leuven organiseert een infosessie met het thema: "cochleair implantaat (CI): Als verstaan met een gewoon hoorapparaat moeilijk wordt."

plaatje
CI-informatiebijeenkomsten
Ook de komende tijd organiseren verschillende CI-fabrikanten weer informatiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten gepland door Advanced Bionics (Lees hier), Cochlear (Lees hier) en MED-EL (Lees hier) en Oticon Medical (Lees hier).
 
 
Aanmelden nieuwsbrief Afmelden nieuwsbrief (via incus-software)
OPCI - onafhankelijk platform CI
Randhoeve 221 3995 GA Houten tel 030 - 290 0360
info@opciweb.nlwww.opciweb.nlforum.opciweb.nl