Bekijk de webversie van de nieuwsbrief (via incus-software)
header
nieuwsbrief
 
 Nieuwsbrief jaargang 12 nummer 14, juni 2020
 
 

Beste AbonneeFoto van Hennie Epping

Heel langzaam kunnen er weer steeds meer zaken, maar gewoon is het nog lang niet. In de nieuwsbrief is het niet te merken: we hebben weer veel zaken die we met u willen delen.

Dat het nog niet gewoon is blijkt wel uit het feit, dat de OPCI-dag in Heythuysen in september helaas geen doorgang kan vinden. Het blijkt met de huidige maatregelen niet mogelijk om op een verantwoorde manier een dergelijke dag te organiseren. Zo’n dag is natuurlijk vooral ook een dag waarop CI-gebruikers en kandidaten elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan. En waarschijnlijk hoef ik velen van jullie niet uit te leggen, hoe moeilijk het voor slechthorenden, wat we natuurlijk met een CI nog steeds zijn, een gesprek te voeren op 1,5 meter afstand. Jammer. Maar de datum voor volgend jaar staat al vast.

Wat weer wel doorgang kan gaan vinden zijn de huiskamerbijeenkomsten. Uiteraard organiseren we die ook zodanig dat we de geldende voorschriften van het RIVM in acht kunnen nemen. Daarnaast is het de bedoeling om ook online huiskamerbijeenkomsten te organiseren.

OPCI is genomineerd voor de PGOsupport Impactprijs Patiëntenperspectief 2020 voor onze inzet met betrekking tot de wachtlijsten. Een geweldige erkenning van het werk van de werkgroep Belangenbehartiging, die veelal achter de schermen actief is. De PGOsupport Impactprijs is in het leven geroepen om te laten zien wat je als organisatie doet voor de doelgroep waar je je op richt. Er zijn 15 genomineerden waaruit uiteindelijk 3 winnaars naar voren komen, maar winnen of niet, deze nominatie betekent al heel veel voor ons.

Verder is er veel nieuws uit Europa en dus EURO CIU: de gebruikelijke nieuwsbrief, het jaarverslag van 2019 en een weergave van de situatie half april toen de coronacrisis volop de boventoon voerde. Hierin wordt aangegeven hoe de situatie in de diverse Europese landen was in die tijd met name voor CI-gebruikers. Tussen de regels door kun je lezen dat het in Nederland in zijn algemeenheid op dit gebied helemaal niet zo slecht gaat. Dat neemt niet weg, dat het natuurlijk beter kan en dat is waar OPCI ook aan werkt.

We zijn ook weer bezig om de wachtlijstcijfers te actualiseren. Zoals het er op dit moment uitziet (we hebben bijna van alle CI-centra de gegevens binnen) zijn de wachtlijsten niet gegroeid sinds januari dit jaar. Op zich niet heel verwonderlijk omdat in de afgelopen tijd ook veel verwijzers geen afspraken hebben gehad met potentiële CI-kandidaten. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat sommige mensen langer in het traject zitten: zij hebben bijv. 1 maart gehoord dat ze zouden kunnen worden geopereerd, maar dat dat uitgesteld is van de corona-maatregelen. Natuurlijk houden we de ontwikkeling in de gaten.

Er zijn uiteraard ook weer berichten van de producenten, waarbij ik speciaal de bijeenkomsten voor gevorderde CI-gebruikers onder de aandacht wil brengen. Op sociale media worden heel veel vragen gesteld over processoren en hulpmiddelen. Natuurlijk kun je die vragen bij de CI-teams stellen, maar deze bijeenkomsten zijn daar ook uitermate geschikt voor: je kunt dan heel gericht een vraag over jouw merk processor stellen, waarbij het antwoord komt van de mensen van datzelfde merk.

Kortom: ondanks het feit dat er nog heel veel stil ligt is er weer voldoende te lezen in deze nieuwsbrief. En hoewel veel mensen niet op vakantie gaan of misschien anders dan ze gewend zijn, wens ik jullie allemaal een goede vakantie en een mooie zomer.

Hennie Epping, voorzitter

 

plaatje
Met ingang van 1 juni 2020 geldt er geen maximum aan het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen. Wel moet de anderhalve meter- maatregel worden aangehouden. Daardoor is het weer mogelijk om huiskamerbijeenkomsten te organiseren voor (kandidaat-)CI-dragers.

plaatje
Nieuw bij OPCI: online huiskamerbijeenkomsten.

We maken gebruik van het communicatie platform voor dove, slechthorende en horende mensen “Op 1 lijn”

plaatje
Helaas hebben we moeten besluiten om de OPCI Contactdag in Heythuysen af te gelasten. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk deze dag te organiseren.
 

plaatje
Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van het afgelopen jaar en het totale aantal tot en met dat jaar. De aantallen in en tot en met 2019 zijn nu ook bekend.
 

plaatje
In de derde week van april heeft EURO-CIU een inventarisatie gehouden over hoe het in de diverse Europese landen is gesteld met de CI-zorg tijdens de coronacrisis. Lees hoe ziekenhuizen tijdens de coronacrisis omgaan met CI-operaties, afregeling van CI’s, selectietrajecten, revalidatietrajecten en upgrades van processoren.

plaatje
Onlangs verscheen van EURO-CIU het (Engelstalige) Annual Report, hun jaarverslag over 2019. Dat is fraai vormgegeven met veel foto’s van kinderen en volwassenen met één of twee CI’s.
 

plaatje
Onlangs is van EURO-CIU een nieuwe nieuwsbrief juni 2020 uitgebracht. In deze Engelstalige editie wordt aandacht besteed aan bijeenkomsten in diverse landen, technologische ontwikkelingen, hoorhulpmiddelen en andere onderwerpen die voor CI-gebruikers interessant zijn.

plaatje
Een cochleair implantaat helpt doven en extreem slechthorenden om spraak te verstaan. Maar zo’n toestel correct afstellen is tijdrovend en omslachtig. Ben Somers ontwikkelt apparaten die zichzelf continu bijsturen.

plaatje
CI-informatiebijeenkomsten
Dat de CI-fabrikanten rekening houden met de coronacrisis kan je hier lezen. Ook de komende tijd organiseren verschillende CI-fabrikanten weer informatiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten gepland door Advanced Bionics (Lees hier), Cochlear (Lees hier), MED-EL (Lees hier) en Oticon Medical (Lees hier).
Wie zich heeft aangemeld krijgt uiteraard bericht als een bijeenkomst door de coronamaatregelen wordt geannuleerd.
 
 
Aanmelden nieuwsbrief Afmelden nieuwsbrief (via incus-software)
OPCI - onafhankelijk platform CI
Randhoeve 221 3995 GA Houten tel 030 - 290 0360
info@opciweb.nlwww.opciweb.nlforum.opciweb.nl